Πρόγραμμα υποτροφιών από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας

Πρόγραμμα υποτροφιών από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας ανέπτυξε το πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europa επιτρέποντας σε φοιτητές-φοιτήτριες 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υποτροφία για σπουδές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι υπήκοος ενός από τα ακόλουθα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.

Τα κριτήρια

Οι φοιτητές-φοιτήτριες γαλλικής υπηκοότητας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών με διπλή υπηκοότητα, δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα.

  • Να είναι ηλικίας 18-26 ετών κατά την έναρξη της κινητικότητας στη Γαλλία.
  • Να έχουν γίνει αποδεκτοί σε γαλλικό Ίδρυμα Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Master 1 ή Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.
  • Να μην είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γαλλίας ή να μην είναι εγγεγραμμένοι στη Γαλλία με σκοπό την απόκτηση πτυχίου γαλλικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
  • Να μην επωφελούνται της υποτροφίας Erasmus+, AUF ή άλλης υποτροφίας του γαλλικού υπουργείου.

    Υποβολή της αίτησης

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τους φακέλους υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά αποκλειστικά στη διεύθυνση [email protected]. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France: 29 Μαρτίου 2024

Το χρονοδιάγραμμα

Προεπιλογή των υποψηφίων από τις γαλλικές πρεσβείες: 30 Μαρτίου – 12 Απριλίου 2024 – Επιτροπές επιλογής: 15 – 26 Απριλίου 2024 – Ατομική κοινοποίηση των αποτελεσμάτων με την επιφύλαξη της αποδοχής στον κύριο κατάλογο και στους υποψηφίους του συμπληρωματικού καταλόγου: από τις 29 Απριλίου 2024 – Τελικός κατάλογος επιτυχόντων: Ιούλιος 2024 Ο κύριος και ο συμπληρωματικός κατάλογος των επιτυχόντων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Campus France.

Τομείς σπουδών

Πολιτισμός και κληρονομιά Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά, Γαλλική γλώσσα και πολιτισμός, ξένες γλώσσες, πολιτισμοί και ευρωπαϊκές σπουδές Πολιτικές και Νομικές Επιστήμες Υγεία Περιβαλλοντικές επιστήμες Ψηφιακές τεχνολογίες .
Διάρκεια της υποτροφίας

Η υποτροφία χορηγείται για: Μέγιστη διάρκεια 12 μηνών κατά την εγγραφή στο M2 ή 24 μήνες για εγγραφή στο M1.

Οφέλη από την υποτροφία France Excellence Europa Καταβολή εξαμηνιαίου επιδόματος ύψους 6.850 ευρώ Καταβολή επιδόματος εγκατάστασης ύψους 1.700 ευρώ. Απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής για το εθνικό δίπλωμα σε πανεπιστήμια και δημόσια Ιδρύματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης Προτεραιότητα στην εξεύρεση στέγης στις πανεπιστημιακές εστίες του CROUS (το ενοίκιο καταβάλλεται από τον κάτοχο της υποτροφίας).

Υπαγωγή σε ασφαλιστικό σύστημα κατά τους 3 πρώτους μήνες από την άφιξη στη Γαλλία (εν αναμονή της υπαγωγής στο γενικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης) για τους μη κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας Ένταξη σε σύστημα συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας Απαλλαγή από το CVEC – Contribution de Vie Etudiante et de Campus 1. Προνομιακές τιμές για πολιτιστικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Campus France. Η υποτροφία «France Excellence Europa» δεν καλύπτει τα έξοδα κατάρτισης ή τα διεθνή ή εθνικά έξοδα μεταφοράς.

Ωστόσο, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό στο messervices.etudiant.gouv.fr και να συνδεθείτε στο cvec.etudiant.gouv.fr για να αποκτήσετε πιστοποιητικό εξαίρεσης.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων – Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Έντυπο αίτησης «France Excellence Europa Scholarship» δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο [Συμπληρώστε το pdf] Πρέπει να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το DOCX στον υπολογιστή σας (δεξί κλικ και στη συνέχεια αποθηκεύστε τον σύνδεσμο ως…) για να το συμπληρώσετε. Βιογραφικό σημείωμα (στα γαλλικά ή στα αγγλικά) Επιστολή κινήτρων (στα γαλλικά ή στα αγγλικά) Αντίγραφο του τελευταίου αποκτηθέντος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στα γαλλικά ή στα αγγλικά)

Αντίγραφα των βαθμολογιών των τελευταίων 2 ετών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στα γαλλικά ή στα αγγλικά)
Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (μεταφρασμένο στα γαλλικά ή στα αγγλικά) Επιστολή αποδοχής σε Master 1 ή Master 2 σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2024-25. Σημειώστε πως το IFG διαθέτει υπηρεσία μετάφρασης/πιστοποίησης.
Προσοχή: η προθεσμία για τις μεταφράσεις είναι 10 ημέρες, επομένως είναι σημαντικό να υποβάλετε τα διπλώματα και έγγραφά σας για μετάφραση το συντομότερο δυνατό.

Προαιρετικά Αντίγραφα διπλωμάτων ή πιστοποιητικών γαλλικής γλώσσας (DELF, DALF, TCF, TEF) Αντίγραφα διπλωμάτων ή πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας (TOEFL, TOEIC, IELTS) Συστατικές επιστολές (στα γαλλικά ή στα αγγλικά) Εάν ο υποψήφιος, κατά την αποστολή της αίτησής υποψηφιότητάς του, δεν έχει ακόμη στην κατοχή του επίσημη επιστολή εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, καλείται να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση (attestation sur l’honneur) όπως το μοντέλο docx της ιστοσελίδας Campus France αναφέροντας: το όνομα του Ιδρύματος και το πρόγραμμα που προβλέπεται να παρακολουθήσει κατά το έτος 2024-25 αντίγραφα των μηνυμάτων με το Ίδρυμα Η επιστολή αποδοχής πρέπει να αποσταλεί το συντομότερο δυνατό, μετά την παραλαβή από τον υποψήφιο.

Επιλογή

Η υποτροφία «France Excellence Europa» απονέμεται με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία και εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών. Πραγματοποιείται προεπιλογή των αιτήσεων από τις Υπηρεσίες Πανεπιστημιακής Συνεργασίας των γαλλικών πρεσβειών. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις αξιολογούνται στο Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών από ειδικούς συνεργάτες ανά γνωστικό αντικείμενο.

Διαβάστε επίσης:

Μαντέψτε πόσων μηνών είμαι: Η Έλενα Τσαγκρινού μάς δείχνει την κοιλίτσα της για πρώτη φορά

Σχ. χρ. 2024 – 25: Πώς θα βρείτε σε ποιο Νηπιαγωγείο ανήκει το παιδί;

Γιώργος Λιάγκας: Η Φαίη με ενέπνευσε να γίνω πατέρας

 

Ροή Ειδήσεων