«Σαφή και ξεκάθαρα» τα θέματα που «έπεσαν» στα Λατινικά | Η άσκηση «έκπληξη» που δεν είχε ξαναζητηθεί

«Σαφή και ξεκάθαρα» τα θέματα που «έπεσαν» στα Λατινικά | Η άσκηση «έκπληξη» που δεν είχε ξαναζητηθεί

Απλή μετάφραση, ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας χωρίς κάποια εξεζητημένη εξαίρεση, λέει ο ΟΕΦΕ.

Στον σχολιασμό των σημερινών θεμάτων των Πανελληνίων προχώρησε ο ΟΕΦΕ, χαρακτηρίζοντας την εξέταση του μαθήματος των Λατινικών σαφή και ξεκάθαρη, χωρίς δυσκολίες και εκπλήξεις, εκτός από μια άσκηση.

Δείτε εδώ: Πανελλήνιες 2024: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Λατινικά των ΓΕΛ

Δείτε εδώ: Πανελλήνιες 2024: Τα θέματα και οι απαντήσεις στη Χημεία των ΓΕΛ

«Χωρίς παγίδες και ιδιαίτερες δυσκολίες» τα σημερινά θέματα της Πληροφορικής

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τα σημερινά θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται ως σαφή και ξεκάθαρα. Δόθηκαν αποσπάσματα από τα κείμενα 19 και 42 και η μετάφραση που ζητήθηκε είναι απλή, χωρίς ιδιαιτερότητες και προβλήματα.

Η ερώτηση εισαγωγής (Β1) ήταν κλειστού τύπου (με τη μορφή Σωστού Λάθους) και δεν αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους μαθητές αφού περιοριζόταν στις πρώτες δέκα σελίδες.

Η λεξιλογική άσκηση (Β2) κινήθηκε στα περσινά φυσιολογικά επίπεδα.

Οι ερωτήσεις της Γραμματικής (Γ1, Γ2), εξέταζαν αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς όμως να υπάρχει η πολύ δύσκολη άσκηση ή να ζητείται κάποια εξεζητημένη εξαίρεση.

Οι ασκήσεις του Συντακτικού (Δ1, 12), δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Η Δ1 κινήθηκε στο κλασικό μοτίβο αφού ζητούσε αναγνώριση συντακτικών όρων και αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης. Η Δία ήταν μια εύκολη μετατροπή από παθητική σε ενεργητική σύνταξη. Η Δ2β εμπεριείχε έκπληξη αφού δεν έχει ξαναζητηθεί σε τέτοιες εξετάσεις,

Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές και όσοι αντιμετώπισαν το μάθημα και την εξέταση με σοβαρότητα και ψυχραιμία δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να αριστεύσουν.

Πανελλήνιες 2024: Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Πληροφορική των ΓΕΛ