Τέσσερα σχολεία της Καβάλας αντιδρούν απέναντι στην πρωτοφανή απόφαση για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τάξεων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου

Τέσσερα σχολεία της Καβάλας αντιδρούν απέναντι στην πρωτοφανή απόφαση για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τάξεων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών για τις επικείμενες συγχωνεύσεις πρώτης και δεύτερης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καβάλας, ζητώντας εξηγήσεις από τους φορείς που έλαβαν αυτήν την απόφαση, η οποία θεωρούν ότι «επηρεάζει αρνητικά τη μόρφωση των παιδιών».

Η ανακοίνωση των Σχολείων

«Τις τελευταίες ημέρες έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό θέμα με την υποβάθμιση Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καβάλας για το σχολικό έτος 2024-2025.

Με την με αριθμ. Φ.11.2/2563 (20/06/2024) απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας, το 7ο Δημοτικό Σχολείο (Παναγία), το 14ο Δημοτικό Σχολείο (Προφήτης Ηλίας) και το 17ο Δημοτικό Σχολείο (Αγ. Παρασκευή) υποβαθμίζονται από 6θέσια σε 5θέσια και το Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων από 6θέσιο σε 4θέσιο.

Σε σχέση με το θέμα αυτό, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η απόφαση αυτή ελήφθη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Μάλιστα, όλο το προηγούμενο διάστημα, η Διεύθυνση διαβεβαίωνε ορισμένα από τα σχολεία ότι δεν επρόκειτο να γίνει καμία μεταβολή για το έτος 2024-2025.

Απέναντι σε μία τέτοια αιφνιδιαστική και μονομερή απόφαση, ήταν “μονόδρομος” για τους Συλλόγους Γονέων των υποβαθμιζόμενων Δημοτικών Σχολείων να καταθέσουμε εξώδικη διαμαρτυρία – αίτηση θεραπείας κατά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας, προκειμένου να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να ξεκινήσει μία δομημένη και συντεταγμένη συζήτηση για το πώς μπορούν οι σχολικές μονάδες που υποβαθμίζονται να στηριχθούν, ώστε να διατηρηθούν στη βαθμίδα του 6/θέσιου και να συνεχίζουν να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά μας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας οφείλει να σεβαστεί το πλαίσιο που θέτει η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 170405/ΓΓ1 (ΦΕΚ Β 6273/28.12.2021) άρθρ.1 παρ.8, η οποία προβλέπει ότι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να «ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης πρέπει να ασκείται όχι μόνο με την εφαρμογή νομικών διατάξεων και επιστημονικών αρχών, αλλά και με την αντίληψη της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας».

Όπως επίσης, οφείλει να εφαρμόσει τη σαφή Γενική Επισήμανση της Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας με αριθ. 118145/ΓΔ4 – 20/10/2023 «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2024-2025», η οποία ορίζει τα εξής: «Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής πρότασης προς όφελος των μαθητών/τριών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των υστέρων διαμαρτυριών».

Απορία προκαλεί η επιλογή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας να προτάξει ως προτεραιότητα τη συγχώνευση της Α’ και Β’ τάξης των θιγόμενων Δημοτικών Σχολείων.

Εμείς γνωρίζουμε πως η συνδιδασκαλία Α’ και Β’ τάξης έρχεται σε αντίθεση με τον προγραμματισμό των μαθημάτων όπως ορίζει το άρθρο 3 του ν. 4692/2020 (Α΄111) και πως σε 5/θέσιο σχολείο δεν προβλέπεται συνδιδασκαλία Α΄ και Β΄ τάξεων, η οποία είναι αποδεκτή μόνο ως τρίτη επιλογή και όχι ως πρώτη.

Η Διεύθυνση οφείλει να δώσει εξηγήσεις:

γιατί προέταξε την αντιπαιδαγωγική συγχώνευση της Α’ και Β’ τάξης, ενώ αυτή δεν προβλέπεται;

σε τι αποσκοπεί τελικά η επιλογή αυτή, δεδομένου πως μία τέτοια συγχώνευση θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη «διαρροή» μαθητών από τα υποβαθμιζόμενα Δημοτικά Σχολεία, οδηγώντας τα τελικά σε οριστικό κλείσιμο;

Τέλος, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ποιον λόγο απέκρυψε τη διαφωνία του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ) στην επίσημη απόφαση με την οποία υποβαθμίζονται τα Σχολεία μας.

Η απόκρυψη της διαφωνίας ενός υπηρεσιακού οργάνου σε μία απόφαση συνιστά πλήγμα για την αρχή της Διαφάνειας που πρέπει να διέπει τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας και εγείρει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής.

Καταλήγοντας, ζητούμε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας τα εξής:

Να ανακαλέσει την απόφαση για υποβάθμιση των Σχολείων μας

Να εφαρμόσει τη Γενική Επισήμανση του Υπουργείου Παιδείας και να ξεκινήσει έναν δομημένο και συντεταγμένο διάλογο και με τους Συλλόγους Γονέων, ως θεσμοθετημένους εταίρους της εκπαιδευτικής κοινότητας, για το μέλλον των σχολικών μονάδων στον Δήμο μας

Όλοι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα μείωσης του μαθητικού πληθυσμού στην περιοχή μας. Μπροστά σε αυτό έρχονται ή θα έλθουν αντιμέτωπα όλα τα σχολεία του Δήμου μας, ακόμη και αυτά που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό της Καβάλας, γεγονός που θα σημάνει τη γενικότερη παρακμή της πόλης.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν, οι αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον των σχολικών μονάδων, και φυσικά των παιδιών μας, δεν μπορούν να λαμβάνονται μονομερώς, αιφνιδιαστικά και σε βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.

Ωστόσο, ο διάλογος θα πρέπει να έχει στόχο να αποφευχθούν συγχωνεύσεις τάξεων και κλείσιμο σχολείων και να εφαρμοστούν οι βέλτιστες λύσεις που θα αναβαθμίζουν την παιδεία και τη μόρφωση των παιδιών μας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια:

7ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας

14ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας

17ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας

Δημοτικού Σχολείου Φιλίππων».

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών: Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η σκέψη για συγχώνευση Α’ και Β’ τάξης Δημοτικών Σχολείων

Η παράταξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών προανήγγειλε αντιδράσεις, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση.

Η ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών

«Καταγγέλουμε την αντιπαιδαγωγική απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης ΠΕ Καβάλας να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις όλων των τάξεων Α΄και Β΄ Δημοτικού όπου ο συνολικος αριθμός των μαθητών είναι κάτω από 25. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για τη μόρφωση των παιδιών μας, καθώς και για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Ως Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών τονίζουμε πως θα βρει μπροστά της την αποφασιστική αντίδραση γονιών, εκπαιδευτικών και σύσσωμου του καβαλιώτικου λαού. Αυτή η απαράδεκτη απόφαση της Διευθύντρας ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ! Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μορφή νόμιμης αντιδρασης και πίεσης, ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή της, η οποία μας γυρίζει στη δεκαετία του 50’.

Η λογική που τσεκουρώνει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, με αποκλειστική στόχευση την εξοικονόμηση χρημάτων, ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!».

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων: Αντιπαιδαγωγική η απόφαση για συγχωνεύσεις τάξεων στα Δημοτικά Σχολεία

Η Ένωση ζητάει να ανακληθεί η εν λόγω «απαράδεκτη απόφαση που μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να επιφέρει». Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πλήρη αντίθεσή της στην πρόσφατη  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας όπως αυτή επιτακτικά προτάθηκε από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΠΕ Καβάλας προς τις Διευθύνσεις των Δημοτικών σχολείων του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία ζητείται η πρώτη και η δεύτερη τάξη Δημοτικών Σχολείων να συγχωνευτούν, στις περιπτώσεις όπου και στις δύο τάξεις οι μαθητές και οι μαθήτριες δε θα ξεπερνούν τα 25 παιδιά!

Πρόκειται για μια αντιπαιδαγωγική απόφαση, η οποία έρχεται να υποβαθμίσει με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο το ήδη ταλαιπωρημένο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, να προκαλέσει σύγχυση σε γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και στους μικρούς μαθητές στο ξεκίνημα της σχολικής τους πορείας, συναναστροφής και μόρφωσης.

Η συγχώνευση τάξεων, η κατάργηση τμημάτων και η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΕΝ είναι σαφώς και σε καμία περίπτωση η λύση για την εξοικονόμηση πόρων. Τουναντίον, θα έπρεπε να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση και προτεραιότητα η αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία, για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών συγκροτημάτων και την επαρκή επάνδρωση και στελέχωση τους με το απολύτως αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να αντιμετωπιστούν οι  ήδη υφιστάμενες και ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες.

Συνάμα εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας προς τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας και είμαστε αποφασισμένοι να συνδράμουμε ασκώντας πιέσεις όπου είναι εφικτό, με άμεσο και απώτερο σκοπό να ανακληθεί η εν λόγω απαράδεκτη απόφαση που μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να επιφέρει».

Διαβάστε επίσης:

Καβάλα: Συγχωνεύουν την Α΄ και Β΄ τάξη των δημοτικών σχολείων!

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Μέχρι 30/6 η χρήση των voucher της περιόδου 2023-2024

Ροή Ειδήσεων