Τι αλλάζει στη μεταφορά μαθητών με πούλμαν από και προς στα σχολεία

Τι αλλάζει στη μεταφορά μαθητών με πούλμαν από και προς στα σχολεία

Με τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση , η οποία δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προστίθεται μία ακόμη διάταξη στο Άρθρο 3, παρ 1  της  υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 ΚΥΑ  οποία ορίζει τα εξής:

Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις   δεν είναι εφικτή ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους και οι μαθητές:

Τι αλλάζει στη Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Μεταφέρονται, με ιδιώτες μεταφορείς, στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας,ΚΤΕΟ, κ.λ.π.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές.

Η οικεία Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποζημιώνει τους ιδιώτες μεταφορείς με ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της παρούσας.

Η οικεία Περιφέρεια δύναται να τηρεί μητρώο ενδιαφερομένων ιδιωτών μεταφορέων.

Η μεταφορά με ιδιώτες μεταφορείς και η χορήγηση της αποζημίωσης σε αυτούς παύει στην περίπτωση που καταστεί δυνατή η μεταφορά των υπόψη   μαθητών με τους τρόπους του άρθρου 2 της παρούσας ή χορηγηθούν επιδόματα σύμφωνα με τις περ. α ή β της παρούσας παραγράφου.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δυνάμει της παρούσας περίπτωσης με τους έχοντες τη γονική μέριμνα και δη την επιμέλεια ή στους κατά νόμο επιτρόπους, αναδόχους ή δικαστικούς συμπαραστάτες των μαθητών που μεταφέρονται, ή στους ίδιους τους μαθητές εάν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί.

Οι οδηγοί των μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι υγιείς (ικανοί για οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία.

Επιπλέον, ισχύουν αναλογικά και για τους ιδιώτες μεταφορείς οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο εδώ ΦΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε επίσης:

«Σούπα με Σούμαν»: Η παράσταση που εντυπωσίασε τα παιδιά επιστρέφει στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη (από 14/1)

“Έκρινα τις εργαζόμενες μητέρες μέχρι που απέκτησα δικά μου παιδιά και διαπίστωσα ότι έκανα ΤΕΡΑΣΤΙΟ λάθος…”

Κλειστά και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου τα σχολεία στον Δήμο Δυτικής Λέσβου