Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ: Οι διαδικασίες για την εισαγωγή των φοιτητών

Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ: Οι διαδικασίες για την εισαγωγή των φοιτητών

Στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εξετάσεις για Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ Την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.253/19033/Α5 Απόφαση με θέμα “Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) – Σύσταση, συγκρότηση, πλαίσιο λειτουργίας και αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς τον σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1519/7-3-2024, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., καθώς και η σύσταση, η συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών.

Συγκεκριμένα καθορίζονται οι διαδικασίες διενέργειας των εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου για την εισαγωγή φοιτητών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Επιπλέον καθορίζεται η σύσταση, η συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω εξετάσεις θα καθοριστεί κατά την έκδοση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης, στην οποία θα αποτυπωθεί η αποζημίωση των οργάνων, που θα διενεργήσουν τις εξετάσεις αυτές.

Δείτε το ΦΕΚ 

Διαβάστε επίσης:

Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: Μολότοφ και χημικά μπροστά στη Βουλή

Εισήγηση για πιστοποίηση Αγγλικών και Πληροφορικής ως προϋπόθεση για τη λήψη Εθνικού Απολυτηρίου: Τι σημαίνει

Παιδί χωρίς γάμο: Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πατέρα;

Ροή Ειδήσεων