Τρεις ασκήσεις που θα βοηθήσουν το παιδί να μάθει την ορθογραφία

Τρεις ασκήσεις που θα βοηθήσουν το παιδί να μάθει την ορθογραφία

Τρεις ασκήσεις που θα βοηθήσουν το παιδί να μάθει την ορθογραφία

“Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι ενώ πάει διαβασμένη τέλεια στην ορθογραφία την άλλη μέρα μετά απο λίγες μέρες θα ξεχάσει πως γράφονται οι ίδιες λέξεις”!!

Η ορθογραφία είναι αλήθεια ότι “παιδεύει” ιδιαίτερα τα παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες καθώς και το περιβάλλον τους, είτε αυτό είναι σχολικό είτε είναι οικογενειακό.

Είναι πραγματικότητα ότι η διδασκαλία της ορθογραφημένης γραφής στα δυσλεξικά παιδιά είναι μια δύσκολη υπόθεση η οποία συνήθως καταλήγει σε επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες με αποτέλεσμα το παιδί να νιώθει αποτυχημένο και οι άνθρωποι που το υποστηρίζουν ανεπαρκείς.

Η φύση της δυσλεξίας ως μαθησιακή δυσκολία υπαγορεύει την αναγκαιότητα η ορθογραφία να διδάσκεται με τρόπους που μετατρέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε συμμετοχική, κιναισθητική και πολυαισθητηριακή εμπειρία.

Τρεις ασκήσεις που ενισχύουν την εμπέδωση της καταληκτικής ορθογραφίας.

Θηλυκά Ουσιαστικά
DSCN1688-001

Απλή συμπλήρωση της κατάληξης

DSCN1690-001

Απομόνωση της κατάληξης, οπτική διάκριση.

Tip: Η συγκεκριμένη άσκηση ενισχύει την οπτική διάκριση, τη φωνημική επίγνωση και την ορθογραφία.

Απομόνωση του άρθρου και της κατάληξης

DSCN1689-001

Άλλες ασκήσεις για την καταληκτική ορθογραφία των θηλυκών ουσιαστικών:

 

Να διαλέξει από λίστα λέξεων και να συμπληρώσει σε προτάσεις τη σωστή λέξη.

Να σχεδιαστεί κρυπτόλεξο με θηλυκά ουσιαστικά τα οποία πρέπει να διακρίνει και να κυκλώσει.

Να σχεδιαστεί σταυρόλεξο με θηλυκά ουσιαστικά.

Tip: Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε και την ορθογραφία σε άλλες κατηγορίες λέξεων.

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες που έχουν αυξημένες δυσκολίες στην εφαρμογή της καταληκτικής ορθογραφίας. Μπορούν να εφαρμοστούν από εκπαιδευτικούς, ειδικούς θεραπευτές, γονείς.

 

 

Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος

ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας