Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Ποιοι φοιτητές θα πάρουν το αυξημένο ποσο

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Ποιοι φοιτητές θα πάρουν το αυξημένο ποσο

Ποιους φοιτητές αφορά αυτή η αύξηση;

Αυξάνεται το επίδομα στέγης για τους φοιτητές, όπως προκύπτει από τροπολογία, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Όπως είχε προαναγγελθεί, το ύψος του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές θα αυξηθεί κατά 500 ευρώ και ως εκ τούτου από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το επίδομα των 1500 ευρώ θα φτάσει στα 2.000 και για όσους φοιτητές συγκατοικούν από 2.000 ευρώ, θα λάβουν 2.500 ευρώ.

Η αύξηση αυτή αφορά μόνο σε φοιτητές που σπουδάζουν σε ιδρύματα εκτός των περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομά χορηγείται με τους ίδιους ορούς και στους καταρτιζόμενους των δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισής.

Ειδικότερα, η τροπολογία ορίζει τα εξής:

1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσής και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονταί στο σύστημά των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ‘Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσής, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομά ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ.

2. Σε περίπτωσή δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοίκιζα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομά ίσο με δύο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομά όσοι φοιτούν για την απόκτησή Δευτέρου πτυχίου.

3. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομά χορηγείται με τους ίδιους ορούς και στους καταρτιζόμενους των δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισής.

4. Το επίδομα του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των δυο χιλιάδων (2.000,00 €) ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειάς Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητάς Θεσσαλονίκης, ενώ αποκλειστικά στην περίπτωσή δικαιούχου που φοίτα σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειάς Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητάς Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομά ίσο με δυο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00 €) ευρώ.».

Με κοινή απόφασή του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπουργών καθορίζονται η αναπροσαρμογή του στεγαστικού επιδόματος, τα ακαδημαϊκά έτη της καταβολής, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή η οι Φορείς έλεγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή η σι Φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Στην περίπτωση δικαιούχων που Φοιτούν σε Φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Α. Ε. Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, Α. Ε. Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών, καθώς και η ενταλματοποιηση της δαπάνης πραγματοποιείται από τους Φορείς αυτούς.

Από τους ίδιους Φορείς πραγματοποιείται η εκκαθάριση και ενταλματοποιηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη των ισχυουσών Περί παραγραφής διατάξεων και με τους ορούς και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του δικαιούχου.

Για την εκκαθάριση και την ενταλματοποιηση της δαπάνης οι ανωτέρω Φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν ΟΕ δικαιούχους Φοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολίτικης αναλαμβάνονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών.

Ειδικά, για το έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά πίστωσης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας.

Διαβάστε επίσης:

Τουρισμός για όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, ποιοι αποκλείονται

Για τρεις ημέρες βασάνιζε τη σύζυγο του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους

Ροή Ειδήσεων